Düzgünlerimiz


Ähli ulanyjylar düzgünleri okady we razy boldy diýip kabul edilýär. Täze agza bolmak ýa-da düzgünlerden habarsyz bolmak düzgünleri bozmak üçin sebäp däldir. Düzgünler wagtal-wagtal täzelenýär we agzalar düzgünleri wagtal-wagtal gözden geçirmelidir.
Aramyza hoş geldiňiz. Hormatlamak bilen JogapGözle.