anonymous

Agza

Tmtub adminlerine soraglarym????????????????????????????????????????????

1.Eshdishime gora TmTub Turkmenistanyn Youtube-sy diyyanler eken TmTub-y dunya derejesinde galdyrmak maksadynyz bamy ya-da dine Turkmenistanyn rayatlary uchinmi(Bu soragy agza bolanynda telefon nomerin soralyan yerinde +993 bar bolanyndan soradym).

2.Gayrat edip 1-njy soraga jogap berip bilersinizmi?

3-nji sorag beyleki agzalara

3.Siz TmTub-a 10 baldan nache bal bilen bahalandyrarsynyz?

3
274
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Ýuwaş-ýuwaşdan galdyrarys, galanam size bagly.

2
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


proadam

Agza

TmTub'a balym 10/10 ýa-da 10/100 😀

Bu teswiriň salgysyny paýlaş


blackheart

Agza

Ve hawa sayt türkmenistanly rayatlar üçin.Sebabi beyleki yurtlarda youtube barka hiçkim girer öydemok.

Bu teswiriň salgysyny paýlaş