didar_jv

Agza

Dünýäde iň köp gazanýan sport adamy

1) Şahsyñ ömri ýoly barada kiçirak maglumat 2) Haýsy sport?! 3) Näçe girdejisi bar?!
1
612
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Michael Jeffrey Jordan (1963-nji ýylyň 17-nji fewralynda doglan) Amerikanyň öňki basketbolçysy. Giňişleýin döwürdäki iň beýik basketbolçy hasaplanýar. Alty çempionatda ýeňiji boldy we alty gezek MVP finaly boldy. Chicago Bulls we Washington Wizards üçin oýnady. Jordan 1995-96 NBA möwsüminde Bulls rekordyny 72 ýeňiş gazanyp döwdi. Jordan 1992-nji ýyldaky "Dream team"-da oýnaýan ABŞ topary bilen iki sany Olimpiýa altyn medalyny aldy. Kollej karýerasynyň ilkinji ýyllarynda Mike Jordan adyny has gowy görýärdi we şu güne çenli Mike lakamyny hökmünde ulanýar. Jordanyň takmynan 2.7 milliard dollar gazanjy bar.Suratyň doly görnüşini görmek üçin üstüne basyň.
Bu teswiriň salgysyny paýlaş