roza_gul

Agza

Programmirleme dilini saylamak

Salam
Men mobile development owrenmek isleyan, haysy dilden bashlamagy maslahat beryaniz?
Sag bolun!

2
3
823
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Salam Eger siz andorid application hakynda aýtýan bolsaňyz, Java dili android app'larynyň resmi dili diýip hasap edilýar ýöne soňky ýyllarda Kotlin ileri tutulýan dilleriň biri boldy we Google-yň kitaphanalary, gurallary, resminamalary we okuw çeşmeleri Kotlin'y goldaýar. Kotlin ýa-da Java muny özüňiz saýlaň. iOS ücin bolsa Swift we Objective-C has öňe sürülýän diller. Olary deňeşdirilende, Swift'i okamak we öwrenmek Objective-C-den has aňsat. Objektive-C otuz ýaşdan geçdi we bu has sintaksisiň bardygyny aňladýar. Swift kody tertipleşdirýär we okalýan iňlis diline has ýakyn, C #, C ++, JavaScript, Java we Python ýaly dillere meňzeýär.

3
1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


Şu temadan has köp maglumat alyp bilersiňiz Kotlin vs Flutter.

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


Mobile develepment ucin java esasy dil yone su wagyt kotlin bilen flutter has hem kop ulanylyar sebabi bularda gaty kop mumkincilikler bar ansatlyk bilen islmek ucin gowy tayyar framework

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş