altyn

Agza

Nädip horlanmaly? Peýdaly maslahat gerek.

Nädip horlanmaly? Peýdaly maslahat gerek.

3
2
788
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


bega

Admin

1. Deňagramly iýmit (dieta) 2. Irden maşk, agşam ýeňil nahar 3. Şekeri azyrak iýmeli (köp iýýän bolsaňyz) 4. Gök çaý içiň (günde 1litr bolar) 5. Çalt nahar iýmäň 6. Irden limon we bal bilen çaý içiň. 7. Ýokardakylary edip 50 kileden pese düşmejek boluň :)

3
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


bayram

Agza

Su linkde bar: Link

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş