Salam.Türkmenistanda saytlara name üçin girip bolanok.Bolya kabir saytlara girip bolmasyn yöne hemme saytlar diyen yaly gadagan.İslan peydaly zatlary öwrenip bolanok internetden hiçhili peydalanyp bolanok film görüp bolanok saytlaryn %90 gadagan.Yok internet hemme kişi üçin gerek zat.İnterneti peseldip hemme zady yapyp hiç zat elde edip bolmaya.Men diyjek bolyan zadym internedin dine erbet taraplary yok.Bolya HorjunTV yada TmTub yaly saytlaryn bolmagy gowy zat yöne internet dine şu 2 saytdan ybarat dal.İnternet düzgün bolmasa biz nirden nadip ösmeli.İnternet skorosty 1 mbps yetenok howw.Beyleki yurtlar 100 mbps ulanyarlar.2022 yylynda yaşayas şu internet 15-20 yyl ozal hemme kişi üçin normalnydy indi dünya derejesinde in azy 50-60 mbps bolmaly.İnşallah bizdede internet birgün öser.Hayyşt bilmeyan düşünmeyan zatlarynyzy yazyp özünüzü masgara etman.! Men üçin şu internedi begenyan kişiler "gram" internetden düşünenok. sebabi haysy tarapyndan seretsek dünyadaki in "pes" internedi ulanyarys.şona göra komentarya yazjak bolun.