remezan_84

Agza

Kompýuterde paroly nädip açmaly?

öý kompýuterine parol goýupdym, indem ýadymdan çykdy, şonyň disksiz, fleşkasyz açylýan görnüşi bardy. onyň bn açyp bilmedim indem disk bn açaýyn diýsem diskem peýdasyz düýpli windows çalşasym gelenok içinde gerek maglumatlarym ýitjek. şony açmak üçin näme maslahat berýäňiz?  Windows 7 ýüklenen

1
3
250
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Salam şul ýere bassaňyz wideoda giňişleýin düşündirýär

1
2
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


bayram

Agza

Su videoda bar: https://disk.gozle.com.tm/drive/s/QcPjLGriDAcu3ogdfKftKEZWCUA3RA

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


adamm

Agza

windows 10 goy hic zat pozulanok

Bu teswiriň salgysyny paýlaş