Gyşky Olimpiýa oýunlary, Halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan gurnalan we her 4 ýylda bir saýlanan şäherde geçirilýän sport oýunlarydyr. Tomusky oýunlardan tapawutlylykda, typmak we buz hokkeýi ýaly garda we buzda oýnap boljak sport görnüşleri bar. Indiki gyşky Olimpiýa oýunlary 2022-nji ýylda Hytaýyň Beijing şäherinde geçiriler.

Suratyň doly görnüşini görmek üçin üstüne basyň.