Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/post.php:84) in /data/tmtu/sites/jogapgozle.com/includecss.php on line 3

muhammet

Agza

Suratlaryň arka fonuny aýyrmak

Elimde adaty surat bar, şol suratdaky islendik bir jisimiň arka fonuny pozmak isleýärin. Photoshop bilemok. Näme edip bilerin?

1
2
706
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


1. Suratlardaky fonuny aýyrmak üçin ilki bilen bu hyzmaty hödürleýän meşhur web sahypalarynyň birine girýäris: www.remove.bg

2. Örän ýönekeý interfeýsi bolan web sahypasynda, diňe "Upload Image" bölümine basyp, suraty süýräp ýa-da faýl dolandyryjysyndan saýlamak gerek.

3. Download düwmesine basyp, PNG giňeltmesi bilen arka fony aýrylan suratyňyzy göçürip alyp bilersiňiz.

- Gynansagam, suratyň doly ölçeg wersiýasyny göçürip almak üçin sahypanyň agzasy bolmaly. Bir gezek ulanmak üçin hiç hili töleg tölemeli däl.

Bu amal kompýuter arkaly amala aşyrylýar. Netijeler esasan kanagatlanarly bolsa-da, käwagt professional iş zerur bolýar we netijesi kanagatlanarly däl. Bu ýagdaýda Photoshop ýaly professional programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz ýa-da aşakdaky alternatiwalary synap bilersiňiz:

2
1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


durdy

Agza

background eraser diyip apk bar android ucin ya-da www.remove.bg websaytda online ayyryp bilersin

2
Bu teswiriň salgysyny paýlaş