MeylisB

Agza

Telefonda programmirlemek barada

Salam 

Web sahypa düzmek üçin kompýuter örän amatly bolýar emma kompýuter hemme wagt ýanymyzda bolman biler. Şunlyk bilen telefonda hiç hili programmirlemäp bolmaýarmy? Meselem telefonda xampp, sublime text 3, visual studio code şu programmalar bolsa hemmämiz üçinem kemem bolmazdy.

1
3
733
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


azim.php

Agza

Hawa, diyeniniz dogry, kompyuter hemishe yanymzda dal. Telefon uchin edil sublime text 3, vs code yok, yone alternatiwa wariyantlary bar. Meselem kan, yone shul ikisi oran gowy: Code Editor we Acode - code editor | FOSS.

2
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


Telefonda bular bolany bilen hemme zat bitenok telefon bolmaya dos programirleme code yamak ucin yone owrenip bilersin praktia etmek ucin yenede ykjam kompyuter gerek

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş


bayram

Agza

1000 setir kody telefonda nadip yazjak? :)

1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş