adamm

Agza

Sorag !!!

Tmtub da yazylgy wagt dan ir yada gic acylyp bilermi ya-da sol gorkezilen wagt da

1
79
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Görkezilen wagtda açylmasy mümkin däl. Işler tiz gutarsa ir açylar bolmasada giç açylar.

Bu teswiriň salgysyny paýlaş