WINDOWS 11 SISTEMA TALAPLARY

Windows 11 operasiýa ulgamyny kompýutere gurmak üçin esasy talaplar şular.

Kompýuteriňiziň bu talaplara laýykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmeseňiz, kompýuteriňiziň asyl enjam öndürijisi bilen barlap bilersiňiz ýa-da kompýuteriňizde Windows 10 gurnalan bolsa, laýyklyk ýagdaýyny görmek üçin “Computer Health Check” programmasyny ulanyp bilersiňiz.

PROSESSOR: 1 gigahertz (GHz) ýa-da has çalt, 2 ýa-da has köp ýadroly, 64 bitli prosessor ýa-da System-on-Chip (SoC)

RAM: 4 gigabaýt (GB) SAKLAMA ÝER: 64 Gb ýa-da has uly enjam

ULGAM PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGI: Howpsuz Boot bilen UEFI TPM: Ynamly platforma moduly (TPM) 2.0 wersiýasy

GRAFIK KART: DirectX 12 ýa-da has ýokary WDDM 2.0 sürüjisi bilen gabat gelýän

EKRAN: Diagonally 9 inçden uly reňk kanalyna 8 bitli ýokary hilli (720p) ekran. Ekranyňyzyň ululygy 9-dan kiçi bolsa, Windows-yň niýetlenen UI-i doly görünmezligi mümkin.

INTERNET BIRIKMESI: Windows 11 Home neşirinde ilkinji gezek enjamy gurmagy tamamlamak üçin internet birikmesi we Microsoft hasaby talap edilýär.Suratyň doly görnüşini görmek üçin üstüne basyň.