leonidas

Agza

jogapgozle

JogapGozlede  açan yazan zatlarymyz name üçin giç gözden geçirilyar? has tiz gözden geçirilse has gowy bolar yada gözden geçirilman göni goyulsa nahili ??

1
1
143
Bu soragyň salgysyny paýlaş

Teswirler


Ilki bilen giç gözden geçirilmesi üçin bagyşlaň. Ýazylan zatlar adminlar tarapyndan gözden geçirilýär. Eger geçirilmesedi ... göz öňüňize getiriň: Baş sahypada köp spam, 18+, gadagan, biderek postlardan dolup duranyny. Saýtymyzyň hilini pese gaçyrar elbetde. Ýöne ýakynda spam ýada gadagan sözleri filterleýän bir JogapGözle Bot'y ýasalyp bilner. Planymyzda bar.

1
1
Bu teswiriň salgysyny paýlaş